آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

هاون

0

هاون

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب هاونِ همراه با دسته، دو نفر شریک می‌باشند که از یکدیگر فرار نمی‌کنند، و اگر فقط ظرف یا فقط دسته هاون را ببینی تعبیری ندارد.اگر در خواب ببینی چیز شیرینی میکوبی، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد، ولی اگر تلخ باشد، تعبیرش ضرر و زیان است (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی چیز خوردنی در هاون میکوبی، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد.اگر آن چیز از داروهای گرم باشد، تعبیرش مال و اموال می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بعضی از جوهرها را در هاون میکوبی [منظور از جوهر، جوهرهای شیمیایی مثل جوهر سرکه یا همان اسید استیک، و یا جوهر شوره یا همان اسید ازتیک و… می‌باشد]، تعبیرش خوب و خیر است.

هاون

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم