آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

هاتا یوگا مقدماتی چاندارا ناماسکارا جدول مانتراهای سلام بر ماه

0

هاتا یوگا مقدماتی چاندارا ناماسکارا جدول مانتراهای سلام بر ماه

                همه ماه        وضعیت تمرین     مانترا مفهوم              مانترا

        —————————————————————————————————— 
           روز اول       نیایش                Kamesvaryai       سلام بر بر آورنده حاجات
           روز دوم      بالابردن دستها    Bhagamalinyai     سلام بر هدیه کننده تاج
          روزسوم       دست و پا          Nityaklinnayai    سلام بر بانوی همیشه فداکار
          روز چهارم     تعادل               Bherundayai          سلام بر خشونت آن زن
         روز پنجم        نیم ماه            Vahnivasinyai    سلام بر کسی که در آتش است
        روز ششم      کوه                  Vajreshvaryai       سلام بر خالق رعد
        روز هفتم        سلام بر هشت اندام    Dutyai           سلام بر بیننده شیوا
       روز هشتم        کبرا                    Tvaritayai               سلام بر سرعت
       روز نهم           کوه                    Kulasundaryai           سلام بر پاکدامن
       روز دهم         تعادل                  Nityayai               سلام بر کسی که ابدی است
      روز یازدهم       ماه نیمه              Nilapatakinyai      سلام برکسی که زینت دهنده است
      روز دوازدهم      دست و پا            Vigayayai             سلام بر کسی که هرگز فاتح نیست
      روزسیزدهم     بلند کردن دستها   Sarvamangalayai      سلام بر منبع خوبی ها
     روزچهاردهم       نیایش                 jvalamalinyai      سلام بر کسی که محصور شعله شمع است

توجه:تمام این مانتراها باomشروع می شود و باnamahaختم می گردد.
وضعیت اول تا چهاردهم تشکیل می شود از اولین نیم دور و از وضعیت پانزدهم تا بیست و هشتم دور دوم است.در نیم دور دوم و ضعیت ها به همان نحو تکرار می شوند,با تغییرات زیر:
الف-در وضعیت ۱۸(تعادل)به جای کشش پای راست,پای چپ کشیده می شود.
ب-در وضعیت۲۴همان حالت است اما زانوی چپ خم می شود و پای راست بین دستها به جلو آورده می شود.
بعد از کامل کردن یک دور ساق پاها را متقاطع بسازید و تعادل را در بدن ایجاد کنید.
پایان:بعد از کامل کردن شمار دورهایی که آرزو کرده اید.راست بایستید و چشمها را ببندید,دستها را در طرفین بدن قراردهید و دوباره ماه درخشان را روی امواج اقیانوس تجسم کنید تا بدن بی حرکت شود.
در حالت شاوآسانا استراحت کنید.
زمان:برای استفاده های روحی تمرین را ۳ تا ۷ دور در وضعیت ۴ انجام دهید .اول پای چپ را عقب ببرید و نادی آیدا را فعال کنید.
برای سودمندی فیزیکی تمرینرا ۳تا ۱۲ بار با سرعت انجام دهید.
آگاهی:فیزیکی-روی همزمانی حرکت و تنغفس,و روی اختلاف اعضای بدن با ذکر آنها در مواقع حفظ وضعیت.
روحی-روی تطابق حرکت با تنفس و چاکرایی که در هر وضعیت روی آن توقف دارید.
مطابقت:این تمرین را می توان قبل از هر یک از آساناها انجام داد.
توضیح دیگر:آنچه که درباره سلام بر خورشید بیان شد درباره این تمرین نیز صدق می کند.
تنوع:بعضی افراد در اجرای تمرین سلام بر ماه و سلام بر خورشید با مشکل مواجه می شوند,به خصوص در حالت کوه و کبرا.
توع های زیر برای راحتی این افراد در نظر گرفته شده اند:
تنوع ۱:بخ جای حالت کوه زانوها را روی زمین بیاورید و وضعیت ماه را تمرین کنید.
بعد کفل ها را کمی بلند کنید .طرفین بدن را در امتداد زمین است و سپس به وضعیت کبرا تغییر حالت دهید.
تنوع۲:برای کسانی که نمی توانند کمر را خم کنند .این تمرین جایگزینی برای حرکت کوه و کبرا در سلام بر ماه است.
به جای کوه زانوها را روی زمین بگذارید و به وضعیت گربه بروید.
به جای کبرا تهیگاه را به جلو ببرید و پایین بیاورید و به زمین بکگذارید.پاها را راست کنید.بازوها در صورت نیاز می توانند بدن را حمایت کنند.سینه را به جلو ببرید و سر را در حد توان به عقب ببرید.

——————————————————————————————————

hatayoga

******************************

با عضو شدن در کانال تلگرام ما هر روز از مطالب علوم عرفانی و ادعیه اذکار و همچنین از مطالب روز روانشناسی هیپنوتیزم و یوگا و موفقیت در گوشی خود در اختیار داشته باشید و در گوشی خود مطالعه کنید.

برای عضویت وارد لینک زیر شوید

http://telegram.me/inapplyoriginal

بعد از کلیک پنجره ای باز میشود و روی دکمه ok کلیک کنید و سپس وارد کانال ما میشوید در این صفحه در پایین صفحه روی دکمه join کلیک کنید تا برای همیشه عضو کانال ما شوید.

هاتا یوگا مقدماتی چاندارا ناماسکارا جدول مانتراهای سلام بر ماه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم