آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا ( سلام بر خورشید )

0

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا ( سلام بر خورشید )

 

168

در زبان سانسکریت واژه “سوریا” به معنای خورشید است و “ناماسکارا” به معنی سلام و درود آمده است.سلام بر خورشید زاییده افکار مردان روشنفکر عصر وادهاست و نمادی است برای هوشیاری روحی.در ایام پیشین خورشید مورد پرستش قرار گرفت و صبحگاهان برای پرستش خورشید مراسمی بر پا می شد.اما در سیستم علمی – عملی یوگا خورشید یا سوریا به کانال پنگالا که وسیله انتقال انرژی یا نیروی حیاتی است اشاره دارد.در تمرینات هاتا یوگا,گروه آساناهای پرتحرک مورد توجه استثنایی قرار نگرفتهاند و همانند آساناهای معمولی مورد عمل قرار می گیرتد.هر چند که این گروه از آساناها یک روش موثر و یاری دهنده برای شل کردن,کشش دادن عضلات و ماساز تمام مفاصل و اندام های درونی هستند این تمرینات به علت تغییرات انعطافی که ایجاد می کنند تمریناتی مفید,برای سلامت و شفای بدن هستند که هکمواره مورد نیاز همه است.ترکیب این گروه آساناها موجب نیرومندی بدن و ایجاد یک زنگی فعال و نشاط انگیز می باشد و از سوی دیگر آمادگی لازم را برای بیداری روحی که نتیجه اش توسعه آگاهی است فراهم می آورند.
در مجموع سلام بر خورشید به تنهایی یک برنامه روحی(سادانا)است که آسانا,پرانایاما,مانترا و شیوه مراقبه را در بر دارد.هر کدام از اینها تمرینی صبحگاهی است.بنابراین گروه آساناهای سلام برخورشید گروه عالی در برگیرنده موارد فوق است و به طور طبیعی دارای انرژی قوی حیاتی است که بر انرژی روانی اثر می گذارد.انرژی حیاتی در کانال پنگالا جریان دارد-تمرین منظم سلام برخورشید کانال پنگالا را منظم می کند . انرژی در این کانال غالبا در حال فعالیت به سمت پایین و بالاست.زمانی که این نوسان بر طرف شد و نظم عادی در سطح پنگالا ایجاد گردید,هماهنگی و تعادل بین دو سیستم انرژی روانی و فیزیکی ایجاد می گردد.به عبارت دیگر بین دو سیستم اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک و سیستم غدد داخلی هماهنگی و نظم حاصل می شود.
سلام برخورشید یک آسانای ترکیبی است شامل شکل,انرژی و آهنگ.این آساناها هر یک تولیدکننده انرژی فیزیکی هستند که پرانا تولید می کند-همان انرژی ظریفی که فعالیت بدن را تغذیه می نماید.تمرین سلام بر خورشید در استحکام و نظم ریتمی دارد که انعکاس آن با ریتم هستی مطابقت می کند.همانگونه که گردش منطقه البروج بر روی ۲۴ ساعت شبانه روز اثر می گذارد .به همان نسبت سلام بر خورشید نیز بر حیات بدن نفوذ می کند .انجام این گروه تمرین ها نیرویی را تولید می کند که در استحاله و هماهنگی ذهن/بدن اثر می گذارد و زنگی فعال و دارای مفهوم را معنا می بخشد.
زمان تمرین:سلام بر خورشید را در هر زمان که شکم خالی شد می توان تمرین کرد.اما مناسب ترین زمان,طلوع خورشید است که آرام ترین زمان روز می باشد و اگر در این زمان و در فضای باز و برابر طلوع خورشید تمرین اجرا شود سودمندتر خواهد بود.غروب آفتاب نیز برای تمرین سلام بر خورشید مفید است و حرارت دستگاه گوارش را تحریک می کند.
آمادگی: قبل از شروع تمرین با پاهای کنار هم یا جزئی فاصله بایستید و دستها را در طرفین بدن رها کنید.چشمها را ببندید و از تمام بدن در شکل یک جسم واحد آگاه شوید.در این وضعیت بدن ممکن است به جلو یا عقب ,به طرفین راست و چپ نوسان پیدا کند.کوشش کنید با وارد کردن سنگینی بدن روی پاها بدن را ثابت و بی حرکت کنید.
آگاهی را به درون ببریدو ذهنا بدن را وانهاده کنید.از فرق سر شروع کنید و آگاهی را به طور منظم در تمام بدن به چرخش آورید و از هر تنشی آزاد کنید,تا احساس هماهنگی در کل بدن حاصل شود.
از پاشنه پا و تماس آن با زمین آگاه شوید.احساس کنید که تمام بدن آرام و با زمین در تماس است و تنش ها رها شده ,بدن وانهاده شده است.همزمان نیروی مواج حیاتی را تجربه کنید.
در پایان از مرکز بین دو ابرو آگاه شوید و تجسم کنید که اشعه نورانی قرمز طلوع می کند و تمام بدن و ذهن را می پوشاند.تصور کنید که در برابر طلوع خورشید ایستاده اید و سلام بر خورشید را تمرین می کنید,حرکات منظم یکی بعد از دیگری ,گویی به رقص کلاسیک مشغول هستید.

——————————————————————————————————

hatayoga

******************************

با عضو شدن در کانال تلگرام ما هر روز از مطالب علوم عرفانی و ادعیه اذکار و همچنین از مطالب روز روانشناسی هیپنوتیزم و یوگا و موفقیت در گوشی خود در اختیار داشته باشید و در گوشی خود مطالعه کنید.

برای عضویت وارد لینک زیر شوید

http://telegram.me/inapplyoriginal

بعد از کلیک پنجره ای باز میشود و روی دکمه ok کلیک کنید و سپس وارد کانال ما میشوید در این صفحه در پایین صفحه روی دکمه join کلیک کنید تا برای همیشه عضو کانال ما شوید.

هاتا یوگا مقدماتی سوریا ناماسکارا ( سلام بر خورشید )

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم