آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت سر بین دو زانو

0

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت سر بین دو زانو

6

روی پاها بایستید و آنها را تقریبا یک متر از هم جدا کنید.

بدن و سر کاملا مستقیم باشند.

این وضعیت شروع است.

دستها را جلوی بدن تا سطح سینه بلند کنید.

از ناحیه تهیگاه به جلو خم شوید و دستها را از خارج از بدن پایین آورید و آنها را در اطراف ساق پا گره کنید یا مچ دستها را با هم از پشت بگیرید.

با کمی خم کردن آرنج ها سر را به طرف زانوها خم کنید و عضلات و بازوها را کشش دهید.ساق پاها باید مستقیم باشند و خم نشوند.به بدن فشار وارد نکنید.

در وضعیت آخر نیم تنه در جهت مخالف رانها و شانه ها پایین تر یا موازی ساق پا قرار دارند.

برای مدتی که می توانید در وضعیت آخر توقف کنید.

دستها را رها کنید و آهسته بدن را راست کنید تا در وضعیت شروع قرار گیرید.

دستها تا برابر سینه امتداد می یابند.

دستها را پایین آورید و  راست بایستید.

این وضعیت را ۵ دور تکرار کنید.

تنفس:دم,موقعی که دستها را تا قفسه سینه بالا می آورید.

بازدم کامل,قبل از خم شدن به جلو.

موقعی که به جلو خم می شوید نفس نکشید و همچنین در وضعیت نهایی بمانید.

دم,موقعی که به وضعیت بلند شدن بر می گردید.

بازدم,موقع پایین آوردن دستها.

آگاهی:فیزیکی-روی همزمانی حرکت و تنفس, وانهادگی عضلات کمر و راست نگاه داشتن ساق های پا.

روحی-روی چاکرای سواد هیستانا.

مطابقت:این آسانا باید با آساناهای خم شدن به پشت,مانند وضعیت مار و کمان تمرین شود.

فایده:باعث تحریک لوزالمعده می گردد.عضلات پشت زانو و مفاصل لگنی را شل می کند,اعصاب نخاعی را ماساژ می دهد و با خونرسانی بیشتر به مغز باعث افزایش قدرت حیاتی می گردد.

تنوع: با قرار دادن پاها در فاصله تقریبی یک متر از یکدیگر بایستید.

از ناحیه لگن به جلو خم شوید و بازوها را به دور زانوها بپیچید.ساق ها را کمی خم کنید.دستها باید با آرنج ها به طرف خارج افقی باشند.

ساق ها را خم کنید.کوشش کنید دستها را به جلوببرید و آنها را بین ساق ها محکم کنید.انگشتان پشت گردن قرار گیرند.

عضلات کمر را وانهاده کنید.

آهسته ساق ها را کشش دهید,بدون آنکه انگشتان دست در پشت گردن از هم جدا شوند.ایجاد زحمت نکنید.راست کردن ساق ها به صورت یک اهرم,فشار زیادی را بر عضلات کمر و شکم وارد می کند.

در وضعیت آخر سر به طرف بیرون یا عقب است.

این وضعیت را برای زمانی کوتاه حفظ کنید.

با خم کردن زانوها و بازکردن دستها از وضعیت خارج شوید.آهسته به وضعیت شروع برگردید.

تنفس:بازدم,قبل از خم شدن به جلو.

دم,بعد از قفل کردن انگشتان به پشت سر.

بازدم,هنگام راست کردن ساق پاها.

نگه داشتن بازدم یا تنفس طبیعی در وضعیت آخر.دم,موقع بر گشت به وضعیت راست ایستادن.

توجه:این تنوع کشش زیادی دارد و همانند بلند شدن در وضعیت چمباتمه ارزش گذاری شده است.

——————————————————————————————————

hatayoga

******************************

با عضو شدن در کانال تلگرام ما هر روز از مطالب علوم عرفانی و ادعیه اذکار و همچنین از مطالب روز روانشناسی هیپنوتیزم و یوگا و موفقیت در گوشی خود در اختیار داشته باشید و در گوشی خود مطالعه کنید.

برای عضویت وارد لینک زیر شوید

http://telegram.me/inapplyoriginal

بعد از کلیک پنجره ای باز میشود و روی دکمه ok کلیک کنید و سپس وارد کانال ما میشوید در این صفحه در پایین صفحه روی دکمه join کلیک کنید تا برای همیشه عضو کانال ما شوید.

هاتا یوگا آسانا متوسطه خم شدن به جلو وضعیت سر بین دو زانو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم