آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

هاتا یوگا آسانا تمرین هفتم وضعیت حرکت کمر و پشت

0

هاتا یوگا آسانا تمرین هفتم وضعیت حرکت کمر و پشت

 

151

راست بایستیدو پاها را هم عرض شانه ها از هم جدا کنید و انگشتان شست پاها را کمی به طرف بیرون ببرید,انگشتان هر دو دست را روی شانه ها قرار دهید و آرنج ها را مستقیم به سمت بیرون نگه دارید.این وضعیت شروع است.
در حد امکان قسمت پایین تر از زیر گردن را به سمت راست بچرخانید و بعد به حالت اول برگردید.
حرکت را با سمت دیگر بدن تکرار کنید.این تمرین را ۳ تا ۵ مرتبه روی هر سمت تکرار کنید.
تنفس:دم,هنگامی که انگشت ها به سمت شانه ها بلند می شوند و موقعی که به مرکز بر می گردند.
بازدم,موقع چرخش به طرفین و پایین آوردن دستها.
تنوع:بعد از پیچ به طرفین و پایین آوردن دستها,ساق پاها را استوار نگه دارید و با چرخش به سمت راست یک زاویه ایجاد کنید.سر,گردن و کمر بایددر یک خط مستقیم و آرنج ها با شانه ها هم سطح باشند.
در این وضعیت برای ۵ثانیه توقف کنید.
به حالت مستقیم برگردید و به جلوخم شوید و حرکت را به سمت چپ تکرار کنید.
تنفس:دم,موقع بلند کردن دستها و قرار گرفتن بدن در وضعیت مستقیم.حبس دم,موقع چرخش کمر.
بازدم,موقعی که دستها به جلو و عقب خم می شوند.
ممنوعیت:افرادی که در ناحیه کمر مشکل دارند از انجام این تمرین اجتناب کنند.
فایده:این آسانا ستون فقرات را کشش می دهد.عضلات پشت را هماهنگمی کند.چاقی ها پهلوها را از بین می برد.

هاتا یوگا آسانا تمرین هفتم وضعیت حرکت کمر و پشت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم