آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نیل

0

نیل

نیل نوعی ماده رنگی است که آبی می‌باشد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر نیل، غم و اندوه می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی نیل داری، یـعـنـی دچار غم و اندوهی می‌شوی.اگر ببینی لباس خود را با نیل رنگ کرده‌ای، تعبیرش مصیبت می‌باشد.اگر ببینی نیل خورده‌ای، یـعـنـی دچار آسیب و ضرری می‌شوی.اگر ببینی نیل خودت را از دست داده‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی.

نیل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم