آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نیش

0

نیش

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پشه‌های زیادی روی تو جمع شده‌اند و تو را نیش می‌زنند، یـعـنـی بر سر زبان عامه مردم خواهی افتاد و تو را غیبت کرده و ضرر و زیان می‌رسانند (زیرا پشه خون مردم را می‌مکد) (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی زنبور تو را نیش زده است، یـعـنـی مرد پستی باعث رنج و ناخوشی تو می‌شود، یا اینکه حرف بد و ناخوشایندی به تو می‌زند، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: یـعـنـی زن بدی به تو آزار و اذیتی می‌رساند. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زنبورهای فراوانی به روی تو جمع شده‌اند، یـعـنـی در بین مردم پست گرفتار می‌شوی (مخصوصاًً اگر ببینی تو را نیش می‌زنند).اگر ببینی عقرب تو را نیش زده است، یـعـنـی دشمن به تو سخن سخت و تلخی می‌زند که در اثر آن دچار غم و اندوه می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی عقرب داری و مردم را نیش می‌زند، یـعـنـی از مردم بدگویی می‌کنی.

نیش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم