آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نکیر و منکر

0

نکیر و منکر

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی نکیر و منکر از تو سوال پرسیده‌‌اند، تعبیرش این است که پادشاه تو را بازخواست و مواخذه و سوال و جواب می‌کند و اگر جواب نکیر و منکر را درست دادی، تعبیرش این است که از عذاب و کیفر پادشاه نجات پیدا می‌کنی، ولی اگر خطا گفتی گرفتار کیفر پادشاه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

نکیر و منکر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم