آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نو بودن

0

نو بودن

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر هر چیز نو خیر و برکت می‌باشد [البته باید توجه داشت که ابن سیرین به طور کلی گفته و نه هر چیز نو! بنابراین به تعبیر چیز نو و تازه‌ای که دیده شده نیز مراجعه شود].

نو بودن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم