آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نوحه (سوگواری،عزاداری و …)

0

نوحه (سوگواری،عزاداری و …)

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب نوحه سرائی این است که مردم آنجا پراکنده و متفرق می‌شوند.اگر ببینی نوحه سرائی می‌کنی و فریاد می‌کشی، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی حاکم و فرمانروای شهر از دنیا رفته و برای او گریه و زاری و نوحه سرائی می‌کنند، یـعـنـی آن حاکم دچار ضرر و زیان می‌شود.

نوحه (سوگواری،عزاداری و …)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم