آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نمک

0

نمک

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب نمک، پول می‌باشد ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش خصومت و دشمنی است.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی نمک سفید داری، یـعـنـی پول نقد به دست می‌آوری.

نمک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم