آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نمد

0

نمد

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی نمد سفید داری، تعبیرش مال حلال می‌باشد.اگر ببینی نمد سیاه داری، یـعـنـی از طریق کسب و کار خودت مال و اموال به دست می‌آوری.اگر ببینی نمد تو سوخته است، یـعـنـی مال و اموال تو تلف می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).

نمد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم