آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نقص اسب

0

نقص اسب

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوش اسب تو بریده شده است، تعبیرش این است که پیام‌های بزرگان و روسا از تو بریده می‌شود.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی اسبی که بدست آوردی و سوارش شده‌ای چیزی مثل زین یا نمد زین یا دهنه و… کم دارد و ناقص است، یـعـنـی به اندازه آن بزرگی و عظمت تو دچار اشکال و نقص می‌شود.اگر ببینی بدن اسب تو ناقص است، یـعـنـی به اندازه نقص آن عزت و شرافت تو لطمه می‌بیند (دفع بلا و گرفتاری).

نقص اسب

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم