آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نفرین کردن

0

نفرین کردن

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شخص ظالمی را نفرین کرده‌ای، تعبیرش این است که بر آن ظالم پیروز می‌شوی، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران می‌گویند تعبیرش برخلاف این است .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شخص بی‌گناهی را نفرین می‌کنی، یـعـنـی نفرین به خود تو برمی‌گردد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پیغمبری از پیغمبران، مردم مکانی را نفرین می‌کند، یـعـنـی خداوند مردم آن منطقه را گرفتار رنج و سختی و بلای بزرگی می‌کند به طوری که از آن خلاص نمی‌شوند مگر اینکه توبه کنند .

نفرین کردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم