آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نعناع

0

نعناع

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب نعناع، غم و اندوه می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر در خواب ببینی در زمین و مِلک تو نعناع درآمده است، تعبیرش این است که گرفتار غم و اندوهی خواهی شد.اگر ببینی نعناع را از زمین کَندی و دور انداختی، یـعـنـی از غم و اندوه خلاص می‌شوی.

نعناع

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم