آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نشاسته

0

نشاسته

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی نشاسته می‌خوری، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می‌شوی، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: دچار بیماری می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی با نشاسته حلوا درست کردی و خوردی، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد [احتمالاً به خاطر شیرینی حلوا است که نشاسته تعبیر خوبی پیدا می‌کند].اگر ببینی از گندم نشاسته درست کرده‌ای، یـعـنـی از طریق کسب و کار خودت سود و منفعتی به دست می‌آوری.

نشاسته

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم