آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نخ

0

نخ

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب نخ، مسافرت می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: کار مردی است که با زنان اختلاط و همنشینی دارد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی نخ‌های زیادی داری، تعبیرش این است که عمر طولانی به دست می‌آوری و به اندازه طول نخ به تو خیر و منفعت می‌رسد .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای نخ عبارتند از: ۱– سفر ۲– دستمزد کار ۳– عمر طولانی ۴– سود و منفعت زیاد

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی نخریسی می‌نمایی و نخ میتابی، تعبیرش این است که به اندازه طول آن به مسافرت خواهی رفت.اگر ببینی همانطور که معمولاً نخریسی می‌کنند با پشم نخریسی می‌نمایی و نخ میتابی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و از آن خیر و منفعت به دست می‌آوری، ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زنی ببیند با پشم یا مو نخریسی می‌نماید و نخ میتابد، یـعـنـی آشنای او که به سفر رفته است برمی‌گردد، ولی اگر ببیند در هنگام ریسندگی، نخ پاره شده است، یـعـنـی سفرکرده او در سفر می‌ماند.ابن سیرین می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند همانطور که معمولاً نخریسی می‌کنند، با پنبه یا ابریشم خام یا کتان نخریسی می‌نماید، یـعـنـی کار حلالی انجام می‌دهد، ولی برای مردان خوب نیست.اگر ببینی برای دوختن چیزی، نخ‌ریسی می‌کنی و نخ را تاب می‌دهی، یـعـنـی برای مصلحت و چاره‌ای، اقدام به انجام کاری خواهی کرد، یا برای پاکی نفس، ریاضت می‌کشی، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: یـعـنـی از جائی به جای دیگر می‌روی و جای خودت را عوض می‌کنی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای نخریسی عبارتند از: ۱– سفر و نقل و انتقال ۲– ریاضت نفس ۳– حل مشکلات.

نخ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم