آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نخود

0

نخود

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب نخود، غم و اندوه است (تر یا خشک فرقی نمی‌کند) (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی نخود را با گوشت پخته‌ای و می‌خوری، تعبیر غم و اندوه آن نسبت به بقیه حالت‌ها کمتر است.جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب نان نخود، غم و اندوه و فقر و تنگدستی می‌باشد.

نخود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم