آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نجاری

0

نجاری

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب نجار، مردی است که به مردم ادب و فرهنگ می‌آموزد و کارهای مردم را اصلاح و رو به راه می‌سازد، و در راه دین، نفاق و دوروئی را از آن‌ها پاک می‌کند و کسی است که کودکان جاهل را علم و فرهنگ می‌آموزد و راه راست و دینداری را به آن‌ها نشان می‌دهد (زیرا تعبیر چوب، انسانهایی می‌باشد که در وجودشان نفاق و دوروئی و فساد وجود دارد و او هم مشغول صاف کردن و درست کردن چوب‌ها است)، ولی ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی که نجاری می‌کنی، یـعـنـی خیرخواه مردم هستی و به آن‌ها نیکی می‌کنی و کارهایشان را رو به راه می‌سازی ولی ارتباط و مصاحبت تو با مردم همراه دوروئی و نفاق و تظاهر به خوبی می‌باشد و همچنین برای برخی خیرخواه نمی‌باشی، همانطور که در قرآن کریم آمده: … کَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَهٌ… _ … گویی که چوبی خشک بر دیوارند…(منافقون-۴)، امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیر خواب تراشیدن و بریدن و صاف کردن چوب، تعلیم و آموزش خوب می‌باشد، و یا بازگشت به خوبی و درستکاری است، ولی نفاق و دوروئی در آن وجود دارد

نجاری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم