آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ناودان

0

ناودان

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی باران باریده و آب از ناودان می‌ریزد، تعبیرش این است که «پادشاه»به مردم آنجا ضرر و زیان می‌رساند، ولی اگر ببینی بدون ابر باران باریده و آب از ناودان می‌ریزد، یـعـنـی خداوند مردم آنجا را مورد رحمت خودش قرار می‌دهد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از ناودان‌ها خون سرازیر شده است، یـعـنـی در آن مکان خونریزی زیادی خواهد شد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بروی بام خانۀ خودت ناودان نصب کرده‌ای، یـعـنـی از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد.اگر ببینی ناودان افتاده است، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای ناودان عبارتند از: ۱– رئیس شهر ۲– بزرگ سرا ۳– مقداری سود و منفعت اندک.

ناودان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم