آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نانخواه

0

نانخواه

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی نانخواه داری، تعبیرش غم و اندوه است (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی نانخواه را دورانداخته‌ای یا به کسی داده‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی.

نانخواه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم