آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نام

0

نام

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب نام‌ها و کنیه‌های نیکوئی مثل: ابوالفضل، ابوالخیر، ابوسعد و… خیر و درستی می‌باشد، ولی نام‌های بدی مثل ابوجهل و ابولهب و…. تعبیرش شر و فساد است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی نام تو عوض شده است و تو را با نام‌های خوبی مثل: محمد و محمود و سعید و صالح و علی و… صدا می‌زنند، یـعـنـی درباره تو به خوبی و نیکی صحبت و یاد می‌کنند،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی نام تو را با نام‌های بد صدا می‌زنند، یـعـنـی مردم به بدی از تو یاد می‌کنند،‌‌‌‌‌ ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی نام خودت را عوض کرده‌ای، چنانچه نام جدید تو بهتر از قبلی می‌باشد، مثلاً نظیر اسم‌های: محمد و احمد و سعید و صالح و… بروی خودت گذاشته‌ای، تعبیرش خیر است، ولی اگر نام جدید تو بدتر از قبلی باشد، تعبیرش فساد و بدی می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شیشۀ سفیدی داری و نام تو روی آن نوشته شده است، یـعـنـی از نظر دینی و دنیوی بهره‌مند خواهی شد و به خواسته‌ات خواهی رسید.‌‌‌‌‌ اگر «پادشاه» هستی و ببینی بروی شیشه‌ای که گفته شد نام پادشاه نوشته شده است، یعنی از دنیا خواهی رفت، ولی اگر پادشاه نیستی یعنی به اندازۀ ارزش آن خیر و خوشی می‌بینی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی اسم تو روی لوح محفوظ نوشته شده است، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی (دفع بلا و گرفتاری).

نام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم