آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ناقوس

0

ناقوس

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب ناقوس، مردی منافق می‌باشد.اگر در خواب ببینی ناقوس می‌زنی، تعبیرش این است که با مردی منافق و دورو همنشین می‌شوی و حرف دروغ می‌زنی .اگر ببینی ناقوس را شکسته‌ای، یـعـنـی از دروغ توبه می‌کنی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای ناقوس عبارتند از: ۱– دروغ گفتن ۲– منافقی و دوروئی ۳– علاقۀ قلبی به کافران

ناقوس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم