آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ناشنوائی

0

ناشنوائی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ناشنوائی، تباهی و خرابی دین و ایمان و نرسیدن به خواسته و ناکامی این جهان می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لاَ یَرْجِعُونَ _ کر و لال و کورند و از ضلالت باز نیایند (بقره-۱۸)،‌‌‌‌‌ و یا تعبیرش مردی منافق و دورو است، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش فتنه و مصیبت می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش گره خوردن و بسته شدن کارها و امور می‌باشد، ‌‌‌‌‌ تعبیرگری می‌گوید: تعبیر آن، فقر و تنگدستی می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ناشنوا هستی و در خواب ببینی که شنوا شده‌ای، یـعـنـی در کارهای گره خورده و بسته تو گشایش بوجود می‌آید و به خواسته خودت خواهی رسید.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای ناشنوائی عبارتند از: ۱– فقر و تنگدستی ۲– تباهی۳– غم و اندوه ۴– گره خوردن و بسته شدن کارها و امور.

ناشنوائی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم