آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

نارگیل

0

نارگیل

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی نارگیل داری، تعبیرش این است که از شخصی منجم حرف و سخنی می‌شنوی.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت نارگیل، مرد جادوگر و دروغگو می‌باشد.

نارگیل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم