آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ناخن

0

ناخن

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ناخن، نیرو و قوت و توانایی می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش توانایی و به دست آوردن مال و اموال می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ناخن ها دراز می‌باشند، تعبیرش بد است.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ناخن خود را با قیچی [یا ناخنگیر] گرفته‌ای، یـعـنـی دین و ایمان و دیانت تو بهتر و قویتر می‌شود .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ناخن‌های تو روشن و پاکیزه هستند، یـعـنـی دارا و بهره‌مند می‌شوی ولی اگر سیاه و کبود هستند، یـعـنـی دچار مصیبت خواهی شد.اگر ببینی ناخن تو از ته و از ریشه درآمده است، یـعـنـی مال و اموال تو دچار کاهش می‌شود و زیان می‌بینی، ولی اگر ببینی ناخن مجدداً رویید و درآمد، یـعـنـی مال و اموال از دست رفته را دوباره به دست می‌آوری.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای ناخن عبارتند از: ۱– قدرت و توانایی ۲– قدر و منزلت انسان ۳– شجاعت و دلیری ۴– فرزند ۵– سود و منفعت ۶– فرزندان «غلام» و «کنیز».

ناخن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم