آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

میکائیل

0

میکائیل

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب میکائیل را با صورت اصلی‌اش ببینی، تعبیرش این است که بر دشمنان پیروز می‌شوی و به خواسته‌هایت می‌رسی، ولی اگر بر خلاف صورت اصلی‌اش ببینی، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی میکائیل چیزی به تو عطا کرده است، یـعـنـی شخص بزرگی چیزی به تو می‌دهد، ولی بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی میکائیل چیزی به تو داده است، تعبیرش بیم و ترسی بزرگ می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی میکائیل شده‌ای و یا گفتند که تو میکائیل هستی، یـعـنـی از تو به مردم خیر و نعمت و بشارت می‌رسد و پیش مردم دارای قدر و منزلت و جاه عظیمی خواهی بود.

میکائیل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

متن دوم