آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

میش

0

میش

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب میش، زنی بخشنده و یا مردی بزرگ می‌باشد، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیر خواب میش ماده، زنی بزرگ می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: اِنَّ هَذَا اَخِی لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَهً وَلِیَ نَعْجَهٌ وَاحِدَهٌ… _ اینک این برادر من است که نود و نه [میش] دارد و من یک [میش] دارم… (ص-۲۳).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی میش و بز داری، تعبیرش این است که از شخص بزرگی مال و اموال به دست می‌آوری. اگر ببینی میش و بزهای زیادی داری و دانستی که برای تو می‌باشند، یـعـنـی به اندازه آن‌ها از گاو و بز به سود و منفعت می‌رسی، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش این است که به تعداد هر میش، سالی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری . ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی میشی را به تو بخشیده‌اند، یـعـنـی صاحب فرزند می‌شوی .اگر ببینی شاخ‌های میش قوی و محکم می‌باشند، یـعـنـی توانا می‌شوی.اگر ببینی شیر میش می‌خوری، یـعـنـی بیمار می‌شوی.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی پوست میش کنده شده است، یـعـنـی بر شخصی غلبه می‌کنی و مال و اموالش را می‌گیری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی با میش جنگ و درگیری می‌کنی، یـعـنـی زنی بر تو حیله و نیرنگ ترتیب می‌دهد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای میش عبارتند از: ۱– رهبر و پیشوا ۲«خلیفه» ۳– امیر ۴– رئیس.

میش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم