آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مگس

0

مگس

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب مگس، انسان فرومایه و پست است،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش انسان پست می‌باشد.تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مگس‌ها بروی تو جمع شده‌اند، تعبیرش این است که از شخص پست و فرومایه مال و اموال به دست می‌آوری.اگر ببینی مگس در گوش تو رفته است، یـعـنـی شخصی پست و فرومایه به تو حرفی می‌زند که در اثر آن رنجیده و ناراحت می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مگس‌ها تو را گزیده‌اند، یـعـنـی مردم نسبت به تو حسادت می‌کنند.اگر ببینی مگس را کشته‌ای، یـعـنـی شخص حسودی را مغلوب می‌کنی.

مگس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم