آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مُهر

0

مُهر

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی فرمانروا و حاکم یا شخص بزرگی به تو مهر داده است، یـعـنـی امور مالی و اقتصادی خودش را به وسیله تو اداره می‌کند.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی«پادشاهی» به تو مهر داده و گفته است که با آن در خزانه به مهر زدن بپرداز، یـعـنـی جاه و بزرگی به دست می‌آوری، حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: اگر ببینی کسی به تو مهرداده تا با آن مهر کنی، یـعـنـی به بعضی چیزهایی که لیاقت آن را داری می‌رسی یعنی اگر لایق پادشاهی باشی پادشاه می‌شوی، یا اگر ثروتمند هستی به اندازه ارزش و قیمت مهر، مال و دارائی بدست می‌آوری . 

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی بر گِل، مهر کرده‌ای، تعبیرش آسایش و راحتی می‌باشد.اگر ببینی «پادشاه» به تو مهر داده است، یـعـنـی خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب نقش و اثر مهر را ببینی، یـعـنـی از صاحب مهر به تو خیر و نیکی می‌رسد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مهر عبارتند از: ۱– پیشرفت و ترقی در کار خودت۲– قوت دین ۳– ریاست ۴– حقیقت ۵– سود و منفعت ۶– نعمت و بهره‌مندی ۷– کامیابی

مُهر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم