آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مو

0

مو

تعبیرهای مربوط به “مو” فقط این قسمت را شامل نمی‌شود و می‌توانی تعبیرهایی مثل ریش و سبیل و… را که در قسمت موضوعات مرتبط کنار صفحه آمده است را نیز مطالعه کنی.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خوابموی سر برای مردها غم و اندوه بوده ولی برای زن‌ها زینت و آرایش می‌باشد.بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیر خواب موی بدن مال و اموال است.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر موی حیوانات چهارپا، مال و اموال کم و اندک می‌باشد.

مو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم