آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مویز

0

مویز

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر مویز، مال و نعمت می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آب مویز می‌گیری، یـعـنـی مال حلال به دست می‌آوری. اگر عالم هستی و در خواب ببینی که آب مویز را می‌خوری، یـعـنـی عمل تو بیشتر می‌شود، یا اگر بازرگان باشی و این خواب را ببینی، یـعـنـی مال و اموال فراوانی به دست می‌آوری .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مویز عبارتند از: ۱– مال و نعمت ۲– سود و منفعت۳– زندگانی و معاش و معیشت خوب و خوش

مویز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم