آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مه

0

مه

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی “مه” همه جا را فرا گرفته است، تعبیرش گمراهی در دین و ایمان می‌باشد. اگر ببینی هوا روشن بوده ولی ناگهان مه شد، تعبیرش مرگ ناگهانی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی “مه” همه جا را فرا گرفته، ولی بعد هوا روشن شده، یـعـنـی کار تو خوب و نیکو می‌شود.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مه عبارتند از: ۱– حیرت و سرگردانی ۲– پنهان کردن کار ۳«بدعت» ۴– گمراهی.

مه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم