آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مهره (هر چیز گرد)

0

مهره (هر چیز گرد)

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر مهره، خدمتکار می‌باشد.تعبیر مهرۀ سبز یا سفید، خدمتکار درست‌کردار می‌باشد و تعبیر مهرۀ زرد، خدمتکاری است که مثل آدم‌های مریض بوده و زردچهره است، یا تعبیر مهرۀ سیاه، خدمتکار بداخلاق می‌باشد.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی مهره به دست آورده‌ای، یـعـنـی به اندازه ارزش مهره مال و اموال به دست می‌آوری و یا اینکه از طریق مسافرت به تو آسایش و راحتی می‌رسد .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مهره عبارتند از: ۱– زن ۲– خدمتکار ۳«کنیزک» ۴– مال و اموال ۵– ادب و فرهنگ ۶– فرزند ۷«غلام».

مهره (هر چیز گرد)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم