آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

منی

0

منی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب منی، مال و اموال بادوام و باثبات می‌باشد.اگر در خواب ببینی از «آلت مردانه»تو منی بیرون آمده است، تعبیرش این است که مال و اموال غریبه‌ای به دست تو خواهد افتاد، در جائی دیگر نیز می‌گوید: تعبیرش این است که به اندازۀ آن مال و اموال به دست می‌آوری.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای منی عبارتند از: ۱«پادشاه» ۲– افزایش مال و اموال ۳– کاهش مال و اموال ۴– بزرگی

منی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم