آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

منقار پرنده

0

منقار پرنده

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مثل پرنده‌ها منقار داری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال کسب می‌کنی.اگر ببینی منقار پرنده‌ای داری، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی عقاب تو را با منقار یا چنگالش زده است، یـعـنـی«پادشاه» تو را دچار بلا و گرفتاری کرده و باعث رنج و زحمت تو می‌شود و مال و اموالت را تصاحب خواهد کرد، تعبیرگری نیز می‌گوید: اگر ببینی کرکس یا عقاب با منقارش تو را زده و جای آن درد گرفته است، تعبیرش کاهش و ضرر و زیان در مال و اموال می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

منقار پرنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم