آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

منشورنامه (حکم و فرمان کتبی)

0

منشورنامه (حکم و فرمان کتبی)

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی «پادشاه»، یا عالم و یا مرد صالح و درستکاری به تو منشور و حکم و فرمان کتبی داده است و در آن مطالبی نوشته است، تعبیرش سعادت دنیا و آخرت تو می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی اگر مطالب بدی نوشته است تعبیرش تباهی دنیا و آخرت تو خواهد بود .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پادشاه منشوری به تو داده که با خط سبز در آن نوشته، یـعـنـی خداوند تو می‌آمرزد و از تو خشنود خواهد شد.

منشورنامه (حکم و فرمان کتبی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم