آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

منجنیق

0

منجنیق

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به شهرهای مسلمانان با منجنیق گلوله می‌اندازی، تعبیرش این است که پشت سر مردم غیبت می‌نمائی، ولی اگر به شهر کفار گلوله می‌انداختی، یـعـنـی از کافران بدگوئی و غیبت می‌کنی.اگر ببینی منجنیق شکسته است، یـعـنـی مردم آن شهر در امان خواهند بود .

منجنیق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم