آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

منبر

0

منبر

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب منبر،«پادشاه» مسلمان می‌باشد.اگر در خواب ببینی بروی منبر شعر می‌خوانی یا حرف‌های غیر شرعی می‌زنی، تعبیرش این است که بیدین و رسوا می‌شوی، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تو را دار می‌زنند .تعبیرگری می‌گوید: اگر پادشاهی در خواب ببیند که بر منبر است، ولی منبر افتاد و شکست، تعبیرش این است که برکنار می‌شود.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای منبر عبارتند از: ۱– پادشاه ۲– قاضی ۳– رهبر و پیشوا۴– خطیب و خطبه‌خوان ۵– درجه و رتبه و مرتبه.

منبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم