آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مغز

0

مغز

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی مغز خورده‌ای، تعبیرش این است که مال و اموال را خرج می‌کنی، یا اگر ببینی مغز دیگران را خورده‌ای، یـعـنـی مال و اموال دیگران را خرج می‌کنی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی مغز جانوری را می‌خوری که گوشت آن حلال می‌باشد، تعبیرش مال حلال است، ولی اگر گوشت آن حرام باشد تعبیرش نیز مال حرام می‌باشد .

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مغز تو از بینی بیرون آمده است، تعبیرش این است که شخصی بزرگ و رئیس و سرور به تو سود و فائده می‌رساند.اگر ببینی مغز سر تو بروی زمین افتاده است، یـعـنـی مال و اموال خود را از دست می‌دهی، ولی اگر ببینی مغز را برداشتی و دوباره سرجایش قرار دادی، یـعـنـی سرمایه را دوباره به دست می‌آوری، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی مغز سرَت بیرون آمده و روی زمین افتاده است، یـعـنـی سرمایه‌ات را از دست می‌دهی،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی که مغز را دوباره سر جایش گذاشته‌ای، تعبیرش این است که سرمایه‌ات برمی‌گردد (دفع بلا و گرفتاری).

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مغز عبارتند از: ۱– مال و اموال پنهانی و مخفی ۲– عقل ۳– بینش و بینائی و دانستن

مغز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم