آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مغرب

0

مغرب

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر مغرب، چندان خوب نمی‌باشد زیرا محل غروب آفتاب است.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی از مغرب باد آهسته‌ای می‌وزد، یـعـنـی مال و نعمت مردم آنجا زیاد می‌شود، ولی اگر ببینی باد سختی می‌وزد تعبیرش خیر نمی‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

مغرب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم