آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

معلمی کردن

0

معلمی کردن

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی معلمی می‌کنی، تعبیرش شرافت و بزرگی می‌باشد .اگر ببینی معلم کودکان هستی، یـعـنـی در آن محل سخن تو موثر و نافذ می‌شود و کلام تو مورد قبول دیگران واقع می‌گردد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای معلمی کردن عبارتند از: ۱– فرمانروائی ۲– عزت و جاه ۳– سود و منفعت ۴– حکم کردن ۵– معاش و معیشت ۶– داوری

معلمی کردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم