آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

معده

0

معده

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی معدۀ تو قوی و سالم است، تعبیرش این است که عمر طولانی به دست می‌آوری، ولی اگر بر خلاف این ببینی، تعبیرش این است که عمر تو کوتاه خواهد بود، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی معدۀ تو خوب و سالم می‌باشد و غذا را به خوبی هضم می‌کند، یـعـنـی فرزندان تو سالم و تندرست خواهند بود و از بیماری در امان می‌باشند، ولی اگر معدۀ تو سالم نباشد و غذا را به خوبی هضم نکند، تعبیرش این است که فرزندان تو ضعیف و بیمار خواهند بود .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای معده عبارتند از: ۱– مال حرام ۲– صنعت و کار فنی۳– حرف‌های ناخوشایند ۴– فرزند ۵– عمر و زندگانی ۶– کاری که موجب آسایش تو می‌باشد.

معده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم