آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مشرک

0

مشرک

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی یهودی، مسیحی، مشرک یا بت‌پرست شده‌ای، یـعـنـی دچار گمراهی و ضلالت شده و بر خداوند بزرگ دروغ می‌بندی،‌‌‌‌‌ و اگر ببینی پس از گرایش به آن دین‌ها، توبه کرده‌ای و دوباره مسلمان شدی، تعبیرش این است که گناه بزرگی انجام می‌دهی، ولی بالاخره توبه می‌کنی.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی در دست فرد مشرکی دستبند زینتی نقره می‌اندازی، یـعـنـی فرد مشرکی به دست تو مسلمان می‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی به مشرکین نیکی کرده‌ای، یـعـنـی مال و اموال خودت را برای کسی خرج می‌کنی که در دنیا و آخرت برای تو فائده‌ای ندارد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی شخص مشرکی، عفیف و پاکدامن می‌باشد، یـعـنـی به دنبال کسب علم و دانش می‌روی و بر دشمن پیروز می‌شوی، ولی اگر آن مشرک، عفیف و پاکدامن نبود، یـعـنـی با مردمی که اعتقادات مذهبی بد و نادرستی دارند ارتباط و مصاحبت خواهی داشت و دچار بدنامی می‌شوی .تعبیرگری می‌گوید: اگر مشرکی به طرف قبله نماز خوانده یا شکر خداوند را به جا آورده است، یـعـنـی مسلمان می‌شود و نعمتش افزایش می‌یابد، همانطور که در قرآن کریم آمده:اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاهٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ… _ خدا نور آسمان‌ها و زمین است، نور او همچون محفظه‌ای است که در آن چراغی باشد… (نور-۳۵). اگر مشرکی مسلمان شد، تعبیرش این است که در حالی که مسلمان است از دنیا می‌رود .جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با شخصی مسیحی، یهودی و یا زرتشتی آمیزش کرده‌ای، تعبیرش این است که کارهای مادی و دنیوی تو منظم و رو به راه می‌شود.

مشرک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم