آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مشرق

0

مشرق

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب مشرق،«پادشاهان» جهان می‌باشد، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: تعبیر مشرق خوب است، زیرا محل طلوع آفتاب می‌باشد.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی مشرق در جای خوبی می‌باشد، یـعـنـی خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود، ‌‌‌‌‌ ولی اگر در جای بدی بود، یـعـنـی خواسته و حاجت تو برآورده نمی‌شود.

مشرق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم