آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مسیحی

0

مسیحی

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی با مسیحیان ارتباط و مصاحبت داری، تعبیرش این است که دوست و طرفدار آن‌ها می‌شوی و اعتقادت به دین اسلام ضعیف خواهد بود .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مسیحی شده‌ای، دچار گمراهی و ضلالت شده و بر خداوند بزرگ دروغ می‌بندی‌‌‌‌‌ و اگر ببینی پس از گرایش به آن دین، توبه کرده‌ای و دوباره مسلمان شدی، تعبیرش این است که گناه بزرگی انجام می‌دهی، ولی بالاخره توبه می‌کنی، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی شخص مسلمانی مسیحی شده است، یـعـنـی در کاری دچار «بدعت» و گمراهی می‌شود و اعتقادی به دین اسلام نخواهد داشت.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباس مسیحیان را پوشیده‌ای، یـعـنـی کاری می‌کنی که دوست و دشمن از آن در امان نیستند، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: اگر ببینی لباس مسیحیان را داری، تعبیرش این است که به مسیحیان تمایل و علاقه خواهی داشت. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباس کشیشان را پوشیده‌ای، یـعـنـی بدعتگذار می‌شوی و به کفر و گمراهی تمایل خواهی داشت.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شخصی یهودی یا مسیحی چیزی به تو عطا کرده است، یـعـنـی آن شخص مسلمان می‌شود.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با شخصی مسیحی، یهودی و یا زرتشتی آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی کارهای مادی و دنیوی تو منظم و رو به راه می‌شود.

مسیحی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم