آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مسجد

0

مسجد

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب مسجد آباد، مرد عالمی است که مردم برای صلاح دین به او مراجعه می‌کنند.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سوار اسب شده‌ای و تو را به مسجد برده است، هیچ خیری در تعبیر آن وجود ندارد، مگر اینکه ببینی اسب تو را از آنجا بیرون آورده.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی به مسجد یا مکه یا مدینه می‌روی، یـعـنـی از تمامی ترس‌ها و دلهره‌ها ایمن می‌شوی و به خواسته‌های دینی و دنیوی خودت خواهی رسید. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی با عده‌ای به مسجد می‌روی، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی «پادشاه» وارد مسجد یاخانه و یا روستایی شده است، یـعـنـی اهل آنجا دچار رنج و مصیبتی می‌شوند، همانطور که در قرآن کریم آمده: قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوکَ اِذَا دَخَلُوا قَرْیَهً اَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا اَعِزَّهَ… _ گفت: پادشاهان وقتی به [دیاری] وارد شوند تباهش کنند… (نمل-۳۴) (دفع بلا و گرفتاری).

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از مسجد یا مناره اذان می‌گویی، تعبیرش این است که مردم را به دینداری و خداخواهی دعوت می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بدون قبله در مسجدی نماز می‌خوانی، تعبیرش بی‌دینی می‌باشد .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی «بیت‌المعمور» شبیه مسجد می‌باشد و در آن نماز می‌خوانی، یـعـنـی به تمام خواسته‌هایت می‌رسی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در مدرسه یا مسجد پیش‌نماز شده‌ای، یـعـنـی حاکم آن منطقه از تو اطاعت می‌کند.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در مسجد یا عبادتگاه [نمازخانه و مکانهایی به این شکل]عبادت می‌کنی، یـعـنـی خیرات زیادی انجام می‌دهی، ولی اگر ببینی در جای ناشایستی عبادت می‌کنی، تعبیرش بر عکس حالت قبلی می‌باشد.اگر ببینی در مسجدی بر سجاده نشسته‌ای (مخصوصاً اگر ببینی در مسجد اعتکاف کرده‌ای)، یـعـنـی به سفر حج می‌روی، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ اِبْرَاهِیمَ مُصَلًّى… _ …از مقام ابراهیم جائی برای دعا بگیرید… ( بقره-۱۲۵).

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی چراغ مسجد را روشن کرده‌ای، تعبیرش این است که در کاری که مشغول آن هستی روشنی بوجود می‌آید.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در مسجد یا مدرسه‌ها شمع روشن کرده‌اند، یـعـنـی مردم شهر به طاعت و عبادت مشغول می‌شوند.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی مسجدی را ساخته‌ای، تعبیرش این است که عده‌ای را برای انجام کاری خوب و درست جمع می‌کنی، تعبیرگری نیز می‌گوید: یـعـنـی به مسلمانان نیکی می‌کنی، جابر مغربی می‌گوید: تعبیرش این است که با زنی دیندار و باایمان ازدواج می‌کنی .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی جای خرابی (مثل مسجد و مدرسه و عبادتگاه و…) را درست می‌کنی، یـعـنـی عقل و دین و ایمان تو درست خواهد بود و به ثواب آخرت می‌رسی، تعبیرگری نیز می‌گوید: اگر ببینی مسجد یا عبادتگاه اسلامی و یا مدرسه را مرمت و تعمیر و آباد می‌کنی، یـعـنـی به دنبال ثواب و درستکاری در دین خواهی بود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی دیوار شهر یا دیوار مسجد جامع شهر افتاده است، تعبیرش این است که حاکم شهر هلاک و نابود می‌شود. اگر ببینی مسجدی خراب شده است، یـعـنـی شخص عالمی در آنجا از دنیا می‌رود.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مسجد یا مدرسه یا عبادتگاهی را خراب کرده‌ای، یـعـنـی دین و دنیای تو دچار نقصان و اشکال می‌شود .

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی دست و صورت خودت را در مسجد شسته‌ای، تعبیرش این است که مال و اموال خودت را در آن مسجد هزینه می‌کنی و به خواسته‌ات می‌رسی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در مسجد هستی و در پای تو دو بند بسته شده است، یـعـنـی در نماز یا جنگ با دشمنان دین و یا هر کار دینی ثابت و استوار می‌باشی.اگر پرده را بر درب خانه‌ای بزرگ یا درب مسجد یا در میان بازار ببینی، تعبیرش غم و اندوه و ترس شدید می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر دیدن هر درختی که در محل نماز خواندن یا مسجد سبز شده است (البته اگر نوع و گونۀ آن درخت برای تو آشنا نیست)، قوت در دین می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی جائی که جزء املاک تو می‌باشد، مسجد شده است، یـعـنـی در دین، شرف و بزرگی به دست می‌آوری.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی حضرت محمد (ص) در جائی قرار دارد که هیچ رنج و آفتی وجود ندارد، تعبیرش خیر و صلاح و درستی دین و ایمان می‌باشد (مخصوصاً اگر ایشان را در آنجا داخل مسجدی ببینی).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خلط را در مسجد انداخته‌ای، یـعـنـی با روش غلط و اشتباهی از مال و اموال خودت برای افراد غریبه خرج خواهی کرد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مسجد عبارتند از: ۱«پادشاه» ۲– قاضی ۳– عالمی بزرگ ۴– رئیس ۵– رهبر و پیشوا ۶– مسجد ۷– خطیب و خطبه خوان ۸– مؤذن ۹– قیم و سرپرست ۱۰– خوشنامی و شهرت خوب و نیک ۱۱– خیر و برکت ۱۲– زن خوب و نیکو.

مسجد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم