آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مستی

0

مستی

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب مستی، مال حرام و کاهلی و سستی در به جا آوردن نماز می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَهَ وَاَنتُمْ سُکَارَى… _ هان ای کسانی که ایمان آورده‌اید، در حال مستی به نماز نزدیک نشوید… (نساء، ۴۳).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی به خاطر خوردن شراب مست شده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه‌ای که مست شده‌ای جاه و بزرگی به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ ولی جابر می‌گوید: تعبیرش این است که به اندازه مستی دچار ترس و دلهره می‌شوی . ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بدون خوردن شراب مست شده‌ای، یـعـنـی دچار ترس شدیدی می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَى وَمَا هُم بِسُکَارَی… _ …و مردمان [در اثر قیامت] به نظرت مست آیند ولی مست نیستند… (حج-۲).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مستی عبارتند از: ۱– مال حرام ۲– ثروتمندی ۳– کاهش و ضرر و زیان در مال و اموال ۴– ترس و دلهره، به اندازۀ مستی.

مستی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم