آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مزۀ شیرین

0

مزۀ شیرین

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب شیرینی‌ها، شادی و خوشحالی، و همچنین رزق و روزی حلال می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر در خواب ببینی خوردنی شیرین می‌خوری، تعبیرش شادی و نشاط می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی «لقمه»شیرین در دهان گذاشته‌ای، یـعـنـی حرف خوشایندی می‌زنی .اگر ببینی کسی به تو شیرینی داده است، یـعـنـی باعث آسایش و راحتی تو می‌شود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی عزرائیل چیز شیرینی به تو داده است، یـعـنـی جان دادن و مردن تو به آسانی و بدون درد و رنج صورت می‌گیرد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای شیرینی عبارتند از: ۱– مال حلال ۲– منفعت ۳– علم و حکمت ۴– فرهنگ ۵– تحسین و ستایش خوب و درست ۶«کنیزک» زیبا.

مزۀ شیرین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم