آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

مزۀ ترش

0

تعبیرهای کلی

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب هر غذای ترش، بیماری می‌باشد، ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیرش رنج و اندوه است، ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خوردن چیزهای ترش، غم و اندوه و یا نگرانی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری). اگر ببینی «لقمه» ترش در دهان گذاشته‌ای، یـعـنـی حرف ناخوشایندی می‌زنی.اگر ببینی کسی چیز ترشی به تو می‌دهد، یـعـنـی آن شخص باعث رنج و غم و اندوه تو می‌شود، و یا اگر ببینی تو چیز ترشی به کسی می‌دهی، یـعـنـی باعث غم و اندوه کسی می‌شوی. بطور کلی در تعبیر خوردن چیز ترش خیر و منفعتی وجود ندارد.

تعبیرهای کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم